Psychoterapia zaburzeń lękowych w rozumieniu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Prowadząca:Patrycja Badecka

Wstęp

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, oraz odwołuje się do humanistycznej koncepcji człowieka. W myśl jej założeń człowiek posiada w sobie ukryte zasoby i naturalne zdolności. Jego najbardziej podstawowymi właściwościami są potencjał do miłości i poznawania świata. Twórcą i popularyzatorem Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Pesesschkian (1933-2010). Jego zdaniem zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne można rozumieć jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej, a lęk traktuje jako podstawowy stan istnienia, który pozwala ludziom wybrać siebie i tylko siebie.

Opis warsztatu

Zaburzenia lękowe uogólnione, lęk napadowy, fobie specyficzne czy lęk o zdrowie – to jedne z wielu form zaburzeń lękowych. Lęk jest objawem w przebiegu wielu chorób – pojawia się w chorobach somatycznych, jest głównym objawem zaburzeń nerwicowych. Niezależnie od rodzaju, zaburzenie lękowe jest azwyczaj źródłem dyskomfortu i cierpienia w życiu chorego, często utrudniając jego codzienne funkcjonowanie. Zaburzenia lękowe są najczęstszą dolegliwością pacjentów zgłaszających się na psychoterapię i można je całkowicie uleczyć.

Proponowany warsztat może być inspiracją dla terapeutów chcących wzbogacić swój warsztat o sprawdzone metody pracy z pacjentem doświadczającym lęku. Uczestnicy będę mieli okazję zapoznać się z podstawową koncepcją Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej w kontekście mechanizmów powstania i rozwoju objawów lękowych oraz leczenia zaburzeń lękowych. Omówione m.in. zostaną:kontekst, pozytywne funkcje oraz postępowanie psychoterapeutyczne wybranych zaburzeń lękowych w oparciu o pięć etapów procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dodatkowo Uczestnik będzie miał możliwość autoanalizy w ramach proponowanych ćwiczeń i elementów self-experience. Zapraszam serdecznie.

Adresaci

Warsztaty są adresowane do osób z wykształceniem wyższym, chcących rozwijać się w zawodach związanych z psychoterapią a także dla praktykujących psychoterapeutów, specjalistów z zakresu psychologii, pracujących w różnych podejściach teoretycznych, pragnących poszerzać swoje umiejętności. Podczas warsztatów przeplatane będą zagadnienia teoretyczne z ćwiczeniami. Zaprezentowane zostaną przykłady kliniczne oraz zastosowanie praktyczne podejścia zorientowanego na zasoby klienta. Analizie zostaną poddane również przypadki kliniczne wniesione przez uczestników warsztatów. Utworzona będzie przestrzeń pod dialog i dyskusję oraz wymianę wiedzy praktycznej.

Materiały

Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe.

Prowadząca

Zajęcia poprowadzi Patrycja Badecka, magister psychologii, certyfikowana psychoterapeutka i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Z doświadczeniem w zakresie terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych oraz interwencji kryzysowej. Obecnie współpracująca z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii, Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Terapii, Polskim Towarzystwem Psychoterapii Stosowanej oraz Polskim Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Patrycja Badecka
Patrycja Badecka

Data szkolenia

22 - 23 kwietnia 2022

Koszt

480 zł

Wszelkie informacje organizacyjne zostaną przesłane mailem po zarejestrowaniu uczestnika.

WCSP
Adres

ul. Zakręt 26                    
60-351 Poznań

Kontakt

Email:biuro@wcsp.pl 
Telefon +48 690 620 066
Fax:+48 61 867 18 27