Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych wg koncepcji Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej

Prowadząca: Patrycja Badecka

Informacje podstawowe

W praktyce terapeutycznej zaobserwować można zwiększającą się ilośc pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi. Proponowany warsztat może być inspiracją dla terapeutów chcących wzbogacić swój warsztat o sprawdzone metody pracy z pacjentem psychosomatycznym. Uczestnicy będę mieli okazję zapoznać się z podstawową koncepcją Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej w kontekście powstania, rozwoju i leczenia zaburzeń psychosomatycznych z uwzględnieniem aktualnej wiedzy z zakresu neuro-immuno-psychologii. Zostanie poddany analizie związek jaki zachodzi pomiędzy zdrowiem psychicznym i fizycznym a wpływami społeczno-kulturowymi. Koncepcja „łuku psychosomatycznego” zobrazuje powiązanie zachodzące między sferą psychiczną i fizyczną człowieka. Omówione zostaną: kontekst, funkcje i postępowanie psychoterapeutyczne wybranych zaburzeń psychosomatycznych oraz rola terapeuty jako interpretatora języka psychosomatycznego. A wszystko to zostanie opisane na podstawie pięciu etapów diagnozy, leczenia i samopomocy.

Adresaci

Warsztaty są adresowane do osób z wykształceniem wyższym, chcących rozwijać się w zawodach związanych z psychoterapią a także dla praktykujących psychoterapeutów, specjalistów z zakresu psychologii, pracujących w różnych podejściach teoretycznych, pragnących poszerzać swoje umiejętności. Podczas warsztatów przeplatane będą zagadnienia teoretyczne z ćwiczeniami. Zaprezentowane zostaną przykłady kliniczne oraz zastosowanie praktyczne podejścia zorientowanego na zasoby klienta. Analizie zostaną poddane również przypadki kliniczne wniesione przez uczestników warsztatów. Utworzona będzie przestrzeń pod dialog i dyskusję oraz wymianę wiedzy praktycznej.

Prowadząca

Zajęcia poprowadzi Patrycja Badecka, magister psychologii, certyfikowana psychoterapeutka i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Z doświadczeniem w zakresie terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych oraz interwencji kryzysowej. Obecnie współpracująca z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii, Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Terapii oraz Polskim Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Patrycja Badecka
Patrycja Badecka

Data szkolenia

18-19 marca 2022

piątek    10:00 - 19:00
sobota  9:00 - 15:00

Koszt

480 zł

Wszelkie informacje organizacyjne zostaną przesłane mailem po zarejestrowaniu uczestnika.

WCSP
Adres

ul. Zakręt 26                    
60-351 Poznań

Kontakt

Email: biuro@wcsp.pl 
Telefon +48 690 620 066
Fax: +48 61 867 18 27