Atrakcyjność Psychoterapii Pozytywnej

 1. Prostota
 2. Psychoterapia Pozytywna jest przyjazna dla pacjentów. Jej teoria została opisana prostym i zrozumiałym językiem.

 3. Podejście holistyczne
 4. PP zakłada, że człowiek ma nie tylko skłonność do chorób, ale też potencjał do zdrowienia i rozwoju, a celem terapii jest uruchamianie i wzmacnianie aktywności prozdrowotnych pacjentów.

 5. Strategiczność
 6. W terapii pacjent rozwija strategię samodzielnego radzenia sobie oraz uruchamia zasoby związane z procesem zdrowienia. Proces ten w PP opisywany jest za pomocą pięciu etapów.

 7. Transkulturowość
 8. Teoria PP opisuje uniwersalne ludzkie konflikty niezależne od rasy i kultury. W praktyce terapeutycznej PP odnosi się do wartości i norm społecznych, a inspiracje czerpie z przypowieści, metafor, oraz anegdot i tradycji różnych kultur.

 9. Integracyjność
 10. PP odwołuje się do własnej meteteorii dotyczącej diagnozy, opisu procesu i relacji terapeutycznej. Jednocześnie asymiluje wybrane techniki terapeutyczne z innych podejść terapeutycznych (poznawcze, humanistyczne i psychodynamiczne).

 11. Krótkoterminowość
 12. Średnia liczba sesji w PP wynosi 25.

 13. Skuteczność
 14. PP potwierdziła swoją efektywność oraz trwałość efektów leczenia po upływie 5 lat od zakończenia terapii.

 15. Równowaga
 16. PP uczy nie tylko tego, jak leczyć zaburzenia ale i co należy czynić, żeby żyć szczęśliwie i zdrowo. Odwołuje się do modelu równowagi życiowej.

WCSP
Adres

ul. Zakręt 26                    
60-351 Poznań

Kontakt

Email:biuro@wcsp.pl 
Telefon +48 600 374 106
Fax:+48 61 867 18 27